Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Vstupní pohovor

Kdysi mi jedna paní řekla, že rozdíl mezi rozhovorem a pohovorem je stejný, jako rozdíl mezi rozpravou a popravou. Proto je důležité věnovat této oblasti více pozornosti.

Zaměstnavatel není neomezený vládce

I když se může zdát, že v době rostoucí poptávky po pracovních místech si zaměstnavatel může dovolit vůči uchazečům o práci cokoliv, není to pravda, protože je omezen celou řadou zákonů a předpisů, které mu manipulační prostor značně zmenšují a uchazeči dobře znají mantinely, za které se nedá jít. Navíc, pokud se zaměstnavatel dobře nepřipraví, tak může mezi uchazeči špatně vybrat.

Uchazeč často tají a předstírá

Nelze čekat, že by uchazeč hned na první schůzce sdělil, že je v podstatě líným člověkem, že dokáže předstírat práci a že jeho jediným cílem je získat mzdu. Tomu přizpůsobí i svůj životopis, který je graficky velmi pěkně vyveden i s fotografií, jejíž cílem je zaujmout. Na vstupní pohovor se obvykle dobře připraví co do oblečení, vůně a řeči těla, které se často omezuje jen na nejznámější znaky, které by mohly obalamutit toho, kdo se v řeči těla příliš neorientuje a nechává se ovlivnit.

Hra mezi uchazečem a zaměstnavatelem

Mnoho zaměstnavatelů svěřuje výběr zaměstnanců nekompetentním a nepřipraveným osobám, které jsou často v roli asistenta, nebo vedoucí útvaru, pro který se nový zaměstnanec hledá. Sází se tedy především na první dojem s důvěrou v to, že vše ostatní se postupem času přizpůsobí. Protože obvykle na vstupní pohovor, v případě přijetí zaměstnance do pracovního poměru, nenavazuje účinná personální práce a řízený rozvoj, vzniká tím prostor k tomu, aby se na straně zaměstnance hledala slabá místa zaměstnavatele, kterých se později využívá k jiným než pracovním účelům. Tím je oslabována produktivita práce. Tam, kde se neměří pracovní výkon se produktivita jen obtížně usměrňuje.

Vstupní pohovor

Vstupní pohovor by měl být důsledně a dobře připraven. Zaměstnavatelé často hledají v sociálních sítích informace, které o sobě lidé zveřejňují mezi svými elektronickými přáteli a které by před zaměstnavatelem raději utajili. Informace ze sociálních sítí si zkušení zaměstnavatelé ještě doplňují o informace od předchozího zaměstnavatele a ty mívají často velikou váhu pro konečné rozhodnutí. Přijímací pohovor je tedy jen součástí rozhodovacích nástrojů a ne vždy tou nejdůležitější. V rámci přijímacího pohovoru je proto nejúčinnější povídat si po představách a možnostech na obou stranách s tím, že zaměstnavatel je tím, kdo vše, co v přijímacím pohovoru proběhne, tak na své straně dodrží. V našich seminářích připravujeme zaměstnavatele na vedení vstupních pohovorů a přípravu na ně.