Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Výběr z bankomatu

Kolik let už opakujeme, že peníze v bance firmy patří firmě a nikoliv jejímu majiteli? Už mnohokrát! Přesto ale i dnes je mezi odpovědnými zástupci firem mnoho těch, kteří bezostyšně vybírají peníze z účtu právnické osoby tak, jakoby šlo o jejich neomezenou osobní spotřebu.

Znovu opakujeme, že v takovém případě se jedná o defraudaci. Kdo by zcela nerozuměl takovému pojmu, můžeme použít slovo krádež.

Na kurzech pro jednatele a prokuristy důrazně varujeme před nekontrolovaným pohybem peněz uvnitř firmy. Takovou věc nezastaví ani účetní, pokud nemá za úkol dohlížet, zda skutečný stav pokladny odpovídá tomu účetnímu. Po několika měsících sladkého užívání firemních peněz pro svou osobní potřebu naskočí manko do neřešitelných hodnot. V takovém případě nastoupí místo finančního úřadu jiné státní orgány, které mají za úkol vyhodnotit a ocenit viníky. Nebuďte mezi nimi a přijďte si o tom promluvit.