Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Vyplatí se

Obětovat čas a poslechnout si vše, kolem výkonu funkce jednatele nebo prokuristy se vyplatí především těm, kdo do této odpovědné funkce nastoupili bez předchozí důsledné přípravy a seznámení se s nejdůležitějšími pasážemi zákonů, k jejichž dodržování jsou vázáni. Odpovědnost za pochybení je nezvratitelná a proto není na co čekat. Kromě informací o odpovědnosti poradíme, jak se s tímto úkolem vyrovnat, s jakými nástroji úspěšně pracovat a jak efektivně řídit lidi i usměrňovat výkon firmy. To vše zvládneme v jednom dni. K tomu přidáme ještě nabídku na koučink pro ty, kteří o to požádají. Jednodenní seminář je naplněn i ukázkami konkrétních postupů a materiálů s nimiž se účastníci po dobu výkonu své funkce budou setkávat. Zájemci se mohou nezávazně informovat na uvedených kontaktech.