Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Výsledky koučinku

Máme už několik absolventů Koučinku pro bezpečné podnikání. Ukázalo se, že po divokém toku mnoha informací, které poskytujeme v souvislosti s platnou legislativou je dobré zakončit koučink náhledem do psychologie, pedagogiky a některých nástrojů diplomacie. Je nutné se vyrovnat se skutečností, že nelze mít vše hned správně a dlouhodobě nastaveno. Je nutné chápat, že tak, jak se vyvíjí informační technologie, vyvíjí se i procesy a pohledy lidí na svět a vyvíjí se pochopitelně i legislativa. Podnikatel musí být silnou a pevnou osobností, který řídí koráb svého podnikání v divokých vodách a musí to zvládnout.

Naši absolventi jsou po ukončení koučinku plně informování s podnikatelskými povinnostmi i s tím, jak s nimi nakládat a jsou připraveni čelit změnám. K tomu jim i po skončení poskytujeme podporu.