Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Význam personalistiky

pokud firma, která má zaměstnance se domnívá, že oblast personalistiky se týká jen velkých korporací, tak se velmi mýlí. Lidé ve firmě, ať už jsou třeba jen dva nebo naopak dva tisíce tvoří podstatu, tvář, výkon, existenci a budoucnost firmy. Čím méně jich je, tím je jejich role důležitější. To, jací jsou a jak se rozvíjejí ovlivňuje vedení firmy. Základním úkolem zaměstnavatele je získat jejich důvěru a loajalitu. Ta se ale nezískává řečí, nebo plamennými výkřiky. Zaměstnavatel nemůže proto podceňovat už ani samotný výběr zaměstnance bez ohledu na nabídku trhu práce, ani následné řízení pracovního výkonu a ani konečné hodnocení. Nelze podceňovat ani mimopracovní život. Lidé dobře vnímají dění ve firmě a hájí především sebe a své zájmy. Aby začali hájit i zájmy svého zaměstnavatele, je třeba vybudovat k němu vztah. Vztah k zaměstnavateli se buduje dlouhodobě a systematicky. Zaměstnanci, kteří spatřují ve svém vedení rozhodné, úspěšné a pracovité manažery, kteří dokáží objektivně vyhodnocovat výkon firmy i jednotlivců, podvědomě získávají k firmě potřebnou loajalitu. Růst loajality zaměstnanců k firmě pomáhá překonávat překážky, někdy i za cenu vlastních obětí řadových zaměstnanců. Zaměstnavatel, který si nepovšimne a neohodnotí mimořádné aktivity loajálních zaměstnanců ztrácí rychle jejich loajalitu. Rozpoznat míru loajality je pro zaměstnavatele důležitým poznatkem s nímž může pracovat při strategickém plánování. Důsledná personální práce přináší úspěch všem. Na podporu rozvoje personální práce ve firmách pořádáme semináře a zajistíme i školení pro manažery. Zamyslete se třeba nad tím, zda by Vaši zaměstnanci chtěli nosit logo Vaší firmy na svém oblečení!