Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Záruky

Profese účetní není nijak lehká, a to především s ohledem na to, že se i obsahová náplň rychle mění a vyvíjí. Důvěra podnikatelů je bezbřehá stejně jako jejich častý nezájem o získání přehledu nad vlastním hospodařením. Do 25.5.2018 ale dojde k významné změně. Podnikatel, který si nechává zpracovat účetnictví bude zodpovídat za to, že si vybral zodpovědného poskytovatele, který poskytne záruky odborných znalostí, technické vybavenosti a procesů chránících svěřené osobní údaje. Jinak ponese odpovědnost za únik osobních údajů, nebo za jejich ztrátu i v případě, že incident vznikne na straně účetní.