Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Ztráty a krachy

Z ohlasů na náš článek o příčinách podnikatelských neúspěchů a ztrát vyplývá, že o tento problém se zajímají především ti, kteří si nedovedou příčiny svých problémů vysvětlit, nebo je přičítají vnějším okolnostem. Z našeho statistického šetření vyplývá několik důležitých poznatků.

Vznik firmy

Častou příčinou neúspěchu je neuvážený vznik firmy. Nezřídka jde o „vykradení“ stávajícího zaměstnavatele, kdy osoba, nebo skupina zaměstnanců se pokouší využít objevený know-how svého zaměstnavatele a snaží se přetáhnout stávající zákazníky do své nové firmy v domnění, že nový subjekt dokáže poskytovat lepší produkty a služby, než stávající zaměstnavatel a to ještě s vyšším finančním efektem pro jednotlivce. Takové firmě však chybí tvořivý duch i schopnost nést rizika a také přirozená loajalita, která je narušena vědomím všech lidí, že vznik nového subjektu provázely ne zcela čestné okolnosti. Vznikající stres zaslepuje při hledání východisek ze vznikajících problémů a upřednostňuje hledání zástupných důvodů pro vysvětlení, proč k tomu došlo.

Schopnost hospodařit

Schopnost efektivně nakládat s penězi a využít k tomu vlastní skromnost se nedaří ani v některých rodinách a dokonce ani v některých firmách. Je-li hlavní myšlenkou si nejprve pořídit auto proto, aby „všichni viděli“, je to začátek vznikajících a později neřešitelných problémů. Firma musí přes své úspěchy k rozumným investicím dorůst. Spoléhat na to, že úspěch přijde sám od sebe není jen hazardem, ale vyloženou hloupostí.

Schopnost předvídat

Některé jevy, jako například přírodní katastrofy lze předvídat jen velmi těžko. Lépe lze předvídat krizová období a proto je možné se na ně lépe připravit v době úspěchu, především vytvářením rezerv. Přehnaně úsporná opatření ale mohou naopak zapůsobit kontraproduktivně, pokud ovlivňují kvalitu a bezpečí ve firmě. Problémy mohou nastat především v době, kdy se nejvíce daří a kdy je nepřipravený podnikatel zaslepován stávajícím úspěchem tak, že činí neuvážená rozhodnutí.

Podnikatelské vlastnosti

Dobrý podnikatel neprezentuje navenek informaci o tom, že se vymanil ze závislé práce. Soustředí se na své povinnosti, zejména na ty, jejichž neplnění by ho mohlo ohrožovat. Skromnost, důslednost, pečlivost, soustředěnost a schopnost objektivně vyhodnocovat jsou hlavní znaky úspěšného podnikání. K nim lze přičíst i nezbytnost věnovat nepřetržitou pozornost stavu a vývoji prostředí v němž se podniká, především změnám, které neustále působí na vývoj podnikatelského prostředí.