Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Obchodní due diligence

Poskytuje detailní přezkoumání informací o obchodním partnerovi a ochrání před ručením za daň

Jistě nechcete ručit za neodvedenou daň tomu, komu jste řádně zaplatili. Určitě si rádi ověříte míru rizika před uzavřením obchodu s novým obchodním partnerem. K tomu slouží obchodní due diligence.

Prokázání dostatečné obezřetnosti:

Provedeme rychlou a důslednou analýzu firmy, kterou si chcete nechat prověřit. Analýza je jen systematickým sběrem informací z veřejně přístupných dat v jednom okamžiku s následným vypracováním zprávy a případně i doporučení, pokud zjištěná míra rizika je vyšší, než obvyklá. Provedením obchodní due diligence lze prokázat dosatečnou obezřetnost před ručením za daň. Systém neumožňuje získávat jiná, než objektivní a pravdivá data.

Co získáte:

  • Informace o potenciálním riziku při obchodu s novým tuzemským partnerem
  • Zprávu s údaji z šetření prokazujícími vynaložení maximální možné obezřetnosti pro získání objektivních informací
  • Vhodná doporučení pro případ, že i přes případná uvedená zvýšená rizika budete chtít obchod uzavřít.

Zprávu označenou časovými údaji o jejím zpracování získáte ve velmi krátkém čase.

Základní fakta:

Objednání: prostřednictvím e-mailové zprávy, nebo osobně s následným potvrzením objednávky
Cena: odvisí od objemu a požadované rychlosti na vypracování zprávy
Garance je poskytována formou print screen získaných informací s časovým razítkem a komentářem

Doba zpracování:

obvykle do 48 hodin od potvrzení objednávky

 

 

Autor: Jiří Novotný Čas vydání: 15:59 21.02.2016


Kontaktujte nás