Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Obchodní due diligence – poradenství

Ověření zda obchodní partner je schopen bezpečně realizovat obchod.

Velmi snadno se podnikatel dostane do ručitelství za neodvedenou daň svým obchodním partnerem, pokud neprojevil dostatek obezřetnosti před tím, než uzavřel obchod. Pokud správci daně v této souvislosti vzniknou pochybnosti a zjistí se, že z předmětný nadměrný odpočet je na jedné straně požadován a na druhé straně obchodu není odveden, vzniká ručení za daň.

Jak tomu předcházet?

Nejlepším nástrojem proti ručení za daň je včasné povedení obchodní due diligence. Včasné znamená ještě před tím, než dojde k uzavření obchodu. Provedení obchodní due diligence až v době, kdy vznikla správci daně pochybnost je neúčinné.

Jak se provádí obchodní due diligence?

V krátkém časovém úseku se seberou dostupné informace o sledovaném subjektu a ty se vyhodnotí.

Znaky nedůvěryhodnosti:

  • krátká doba působení na trhu

to samo o osobě nemusí být nedůvěryhodným znakem, pokud ostatní vyhodnocené informace nevzbuzují podezření.

  • adresa firmy

Pokud firma působí na adrese typu virtuální, kde obvykle figuruje řada firem, která tam ve skutečnosti nesídlí, jde o silný argument nedůvěry

  • adresa jednatele

Někteří jednatelé mají svou adresu na obecním úřadě, takže vlastně nikde nefigurují. To lze považovat za velmi silný argument pro nedůvěryhodnost

  • účetní závěrky

Pokud je firma na trhu více let a neukládá účetní závěrky do Sbírky listin, jedná se o nedůvěryhodnou firmu, protože povinně zveřejňované informace buď tají, nebo o své povinnosti neví. Pak také ale zřejmě neví ani o dalších svých povinnostech.

  • webová prezentace

Kdo by si na podporu svého podnikání nezaložil webovou prezentaci? Úroveň webové prezentace a obsah v porovnání se zjištěnými informacemi z veřejně přístupných rejstříků vypovídá o pravdivosti toho, co je povinností vykázat a toho, čím se subjekt prezentuje

Obchodní due diligence na profesionální úrovni provádějí některé firmy na zakázku. Výsledkem je protokol zjištění s časovými značkami a doporučením. Cena se odvíjí od složitosti zjišťování.

Můžete to zkusit i u nás.

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:42 15.11.2017


Kontaktujte nás