Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Odměňování a mzdy

Z pohledu zaměstnavatele je mzda nejdůležitější nástroj pro dosahování úspěchu. Neplatí ale přímá úměra a představa, že čím vyšší mzda, tím kvalitnější výkon. Ten se dosahuje dalšími nástroji, které zaměstnavatel má k dispozici. Tyto nástroje výše mzdy nenahradí.

Mzdový systém

Citlivá oblast odměňování si zaslouží značnou pozornost od každého zaměstnavatele. Nelze se chlácholit tím, že když zaměstnanec dostává mzdu, tak musí pracovat naplno. K mzdovému systému tedy náleží i systém controllingu a personální práce. Čím jsou všechny tyto nástroje kvalitnější, tím lze předpokládat úspěch větší.

Diskriminace

Mnoho zaměstnanců ví, že stížnost na diskriminaci lze uhrát i před soudem, pokud zaměstnavatel nemá pořádek a nemá nastaven systém odměňování. Ve většině případů stěžovatelé zaměstnaní v malých a středních firmách uspějí. Jak předejít pracovně právním sporů umí poradit mnoho zkušených manažerů. Každý z nich ale doporučí nastavit si pravidla a to písemně.

Zkuste tento kurz

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:39 15.11.2017


Kontaktujte nás