Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Plánování

Bez plánu nelze úspěšně konat. Živelné podnikání bez cíle je jen přečkáváním do doby krachu.

Strategické plánování

Spočívá v hledání cest k dosažení konečného cíle. Pokud podnikatel nemá cíl, pak ve skutečnosti nepodniká, jen využívá svého živnostenského oprávnění ke získávání příjmů pro svou obživu. Pak je ale lepší zůstávat v závislé práci. Strategický plán je dlouhodobý a vychází z podnikatelského záměru. Cesty k plnění plánu se mohou měnit, ale cíl zůstává.

Střednědobý plán

stojí na známých podmínkách pro jeho dosažení. Lze tedy počítat v reálných podmínkách s reálnými čísly. Jen máloco může dosažení střednědobého plánu ovlivnit a pokud se tak stane, jsou pro dosažení k dispozici i záložní cesty

Krátkodobý plán

Jde o jednoznačné úkoly k dosažení cíle v krátkých termínech čítajících několik dnů, či týdnů. Podmínky k dosažení se prakticky nemění a krátkodobý plán je dílčí částí střednědobého plánu sloužícího k dosažení strategického cíle.

Plánování

Plánování má své postupy a nástroje. Počítá s chybou, ale ta je zakalkulována a dosažení cíle nebrání. Poradíme Vám jak na to.

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:32 15.11.2017


Kontaktujte nás