Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Podnikatelský záměr

Původně požadavek bank při žádosti o poskytnutí úvěru převzaly finanční úřady při rozhodování o plátcovství DPH. Podnikatelský záměr a jeho vytvoření tak opět přichází do popředí zájmu podnikatelů a firem.

Proč podnikatelský záměr?

Kdyby si lidé důsledně zpracovali svůj podnikatelský záměr ještě před tím, než požádají o vystavení živnostenského oprávnění, mnozí by jistě od svého záměru ještě včas ustoupili. Podnikatelský záměr vytváří předobraz podnikatelské praxe a pokud je zpracován dobře, odhalí slabá místa. Podnikatel tak má příležitost je ještě včas posílit.

Podnikatelský záměr je manažerem

Podnikatelský záměr a s ním spojený rozpočet je jediným manažerem pro podnikatele a pokud je podnikatel rozumný, konfrontuje, zda dokázal dodržet to, co předpokládal. Podnikatelský záměr se může vyvíjet a měnit. Vždy však jen na základě uvážlivého rozhodnutí.

Součásti podnikatelského záměru

Kromě základních identifikačních informací je nedílnou součástí podnikatelského záměru i rozpočet, který vychází z reálné situace a reálných možností. I ty se však mohou časem měnit a není tedy na místě trvat na původních postupech, pokud se situace vyvinula. Ty nejkvalitnější podnikatelské záměry obsahují i časové hledisko v podobě plánu a snaží se být co nejkonkrétnější. Právě reálné změny prostředí umožňují posouvat podnikatelský záměr k cíli po reálných cestách.

Konzultant

Pro kvalitu podnikatelského záměru je vhodné najít zkušeného konzultanta, který do předmětného podnikání není přímo zapojen a je tedy schopen reagovat objektivně. Takovou konzultační činnost Vám můžeme poskytnout. Podmínky konzultace závisí na složitosti a velikosti podnikatelského záměru i na zkušenostech podnikatele, který podnikatelský záměr sestavuje.

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:29 15.11.2017


Kontaktujte nás