Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Poradenství


poradenství

Začínajícím, ale i pokročilým podnikatelům rádi poradíme, jak řešit současné a budoucí problémy zejména v oblastech:

Obchodního práva

 • platnost a neplatnost smluvních ujednání
 • problematika smluvních vztahů
 • zahájení podnikání, založení firmy

Trestního práva

 • jak postupovat v nestandardních situacích, jak se vyhnout nebezpečí sankce a nebo i trestního stíhání

Pracovního práva

 • jak uzavírat a ukončovat pracovní poměry
 • jak správně motivovat zaměstnance a řešit problémy i spory
 • Daňového práva - jak správně uplatnit výdaje (náklady)
 • jak postupovat v kontaktu s finančním úřadem

Účetnictví

 • jak správně postupovat při vedení účetnictví
 • jaké povinnosti musí plnit podnikatel při (i při externím zpracování úč.)

Vnitropodnikové řízení

 • jaké vnitrooraganizační dokumenty a materiály musí firma zpracovávat a jak je získat

BOZP

 • jaké jsou povinnosti podnikatele ve vztahu k BOZP podle nového zákoníku práce

 

Uvedené oblasti jsou nosným programem našich kurzů, školení a seminářů. Pokud odpověď na Váš problém nenaleznete na jiném místě těchto stránek, napište nám na adresu:info@ekotern-servis.cz

 

Odpovědi Vám zpracují naši fundovaní lektoři. Pro řešení komplikovanějších případů je třeba připravit k posouzení požadované podklady, aby zpracovatel odpovědi mohl učinit správné stanovisko.

Odesláním dotazu na POMOC PODNIKATELI berete na vědomí, že:
Poskytovatel bezplatných odpovědí objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost, úplnost a aktuálnost poskytovaných informací. Odpověď je obvykle výsledkem samostatného šetření prováděného na základě každého jednotlivého dotazu tazatele, přičemž při získávání podkladů pro řešení těchto dotazů postupujeme s odbornou péčí, kterou lze po bezplatně poskytovaných službách vyžadovat. Jakékoliv následné obchodní rozhodnutí představuje do jisté míry určité riziko a projekt POMOC PODNIKATELI poskytnutím bezplatných informací takové obchodní riziko nezajišťuje ani nepřebírá. Projekt POMOC PODNIKATELI neodpovídá za škody, ztráty nebo jiné negativní důsledky vzniklé v příčinné souvislosti s poskytnutými informacemi. Garance je poskytována pouze za placené služby, které jsou poskytovány na základě uzavřeného smluvního vztahu a seznámení se se souvisejícími dokumenty.


Kontaktujte nás