Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Poradenství

Podnikání není alternativou k příjmům ze závislé práce. To tvrdíme už roky a držitelé živnostenských oprávnění na to sami přicházejí, někteří až když už je pozdě. Od podnikatelského záměru a rozpočtu přes správné a průkazné vedení evidencí prokazujících ekonomickou činnost, až po vnitřní pravidla a nástroje obezřetného podnikání. To vše můžete u nás použít k dosažení úspěchu.

Přednášky a semináře lze u nás sjednat i pro školy a zájemce o seznámení se s aktuálními pravidly. Účastníci obdrží manažerskou příručku.

Jednou z nových forem vzdělávání je individuální koučink manažera. Ten vychází z požadavků a potřeb zájemce. Analyzuje úroveň jeho znalostí a schopností vykonávat svou roli. Program je přizpůsobován potřebám zájemce a cena je předem známa. Kouč průběžně ověřuje, zda informace byly správně pochopeny a podle toho usměrňuje další postupy.