Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Proč nemá GDPR univerzální řešení?

Mnoho firem hledá nějaké vzory a nebo nějakou ukázku, kterou by bylo možno převzít jako vzor, v lepším případě okopírovat.

Vzory nebudou

Pokud se někde najdou nějaké vzory, mohou to být jen formuláře hlášení, či oznámení. Ty však je třeba upravit pro své potřeby a podle svých možností. Rozhodně ale použití jakýkoliv postupů vychází z analýzy stávajícího stavu a zvolených opatření k tomu, aby stav odpovídal požadavkům GDPR.

Jaké tedy jsou požadavky GDPR?

Na to odpovídá Nařízení 2016/679, které už je k dispozici jak na internetu, tak v tištěné podobě. Pokud bychom chtěli shrnout požadavky tohoto Nařízení tak snad jen tolik, že Správce, který disponuje osobními údaji musí prokázat, že jimi disponuje buď ze zákona, nebo na základě Souhlasu subjektu údajů. Souhlas ale musí splňovat podmínky dané Nařízením, jinak je neplatný.
Další články pak ukládají konkrétní požadavky na bezpečnost a povinnost Správce tyto požadavky splnit a jejich splnění doložit písemnými dokumenty.

Incidenty

Osobní údaje patří k nejdůležitějším komoditám obchodního světa a jejich ochrana je nezbytná. Právo občanů na ochranu je zajištěno Nařízením a dalšími právními předpisy a povinnost Správců je rovněž daná. Dojde- i k úniku osobních údajů a z toho plynoucí stížnosti, musí umět Správce osobních údajů se z incidentu vyvinit. Do dokáže jen v případě, že učiní vše, co mu Nařízení kládá.

Kurzy - přednášky

K této novince vzniklo mnoho kurzů a přednášek. Správci osobních údajů by si měli dobře rozvážit, jaký kurz, či jakou přednášku navštíví a zda nebudou jen ztrácet čas posloucháním něčeho, co se jich přímo nedotýká. My jsme připravili kurz pro malé a střední podnikatele, kteří nepotřebují pověřence, nehlásí se ke kodexu chování a xhtejí podnikat s klidem baz nebezpečí sankcí. Seminář v Brně proběhne 19.1.2018 a školení pro Správce najdete na stránkách www.ekotern-servis.cz

Autor: J.Novotný Čas vydání: 12:50 14.01.2018


Kontaktujte nás