Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Produkty

Námi nabízené produkty

Účetnictví a DE od 500.-Kč/měsíc
Vedení účetnictví nespočívá jen v pořízení ceny z paragonu do účetního programu. Je třeba také rozhodnout, jakou roli v účetnictví účtovaná položka sehraje a to už vyžaduje znalosti a zkušenosti v oboru a odpovědnost za správné zaúčtování. Cena se proto stanoví podle složitosti a náročnosti účtování.

Směrnice, normy, popisy, ceníky
Firma ze zákona musí vytvářet dokumenty, kterými řídí svůj provoz a prokazuje správnost a zákonnost svého postupu. K tomu slouží právě směrnice, normy, ceníky, popisy produktů a další dokumenty. Je třeba nejprve posoudit důležitost a aktuálnost a začít postupně vytvářet dokumenty podle potřeby a naléhavosti. V rámci odborné konzultace poradíme a s vytvořením dokumentu pomůžeme.

Obchodní podmínky, smlouvy
Vytvoření kvalitních obchodních podmínek chrání Vás produkt a zvyšuje šanci na vymožení Vašich oprávněných práv. To stejné platí i pro všechny typy smluvních vztahů, které mohou obchod podpořit, nebo překazit. Je proto důležité této oblasti věnovat vysokou míru pozornosti i přestože máte přátelské obchodní vztahy. Ty se mohou rázem změnit. Nevyužívejte bezplatné vzory a smlouvy pokud možno vytvářejte sami, třeba za naší pomoci a podpory.

Semináře, přednášky
Pro pracovní kolektivy připravujeme a realizujeme tématické semináře a přednášky, jejichž cílem je upevnit kolektiv a sjednotit postupy i názor na ně. Řízená součinnost celého kolektivu je pro konečný úspěch rozhodující silou. Nezáleží na velikosti týmu ani na jeho zaměření. Semináře a přednášky jsou připravovány individuálně podle požadavků zákazníka.

Vstupní školení pro podnikatele
Tento produkt poskytujeme bezplatně pro každého, komu následně vedeme účetnictví, nebo daňovou evidenci. Praxe ukázala, že dobře podnikatel, který rozumí svému podnikání a účetním výstupům lépe řídí své hospodaření.

BOZP
Neřešit bezpečnost práce v rámci svého podnikání generuje nebezpečí zbytečných sankcí. Povinností v této oblasti je více než dost. Důležité je jejich správné zavedení a pak už jde jen o údržbu. Týká se to každého podnikatelského subjektu, nejvíce však těch, které zaměstnávají lidi.

Personální složky
Vedení personální složky zaměstnanců je pro zaměstnavatele náročný úkol už i s ohledem na ochranu osobních údajů a jejich minimalizaci a na dobu, po kterou mohou být osobní složky předmětem kontroly. Pomůžeme s jejich zavedením nebo je v rámci poskytovaných služeb můžeme i za Vás vést.

Žádosti, oznámení, stanoviska, nabídky a další
Vypracovat dokument, který má své vypovídací schopnosti a navíc je sestaven v souladu s platnou legislativou vyžaduje zkušenosti. Ani tady se vzhledem k vývoji legislativy nedoporučuje čerpat z bezplatných vzorů, které jsou obvykle již staré a neúčinné.

Marketingové texty
Hledáte nejvhodnější text pro Vaši reklamu? Chce to zkušenosti z oboru a vyhnout se slovům, která spíše odrazují, než poutají. Umíme posoudit Vaše texty, nebo Vám je zpracovat ať už na obaly, nabídky, či na webovou prezentaci. Zpracování textu předchází konzultace k produktu.

Akce na podporu rozvoje obchodu
Pokud pociťujete potřebu rozšířit okruh potenciálních zákazníků, bude potřeba uspořádat důstojnou a nezapomenutelnou akci, které podpoří Váš produkt a připomene Vás v regionu Vašeho působení. S přípravou akce i s její náplní Vám rádi pomůžeme. Náklady přizpůsobíme Vašim možnostem a podmínkám.

Manažerská příručka
Naší první elektronickou manažerskou příručku, která je neustále aktualizovaná a doplňována i podle připomínek uživatelů si můžete prostřednictvím QR kódu, nebo z našeho webu stáhnout zdarma a tím získat nejdůležitější potřebné informace pro Vaše podnikání do svého telefonu.