Působíme nejen v Brně!
606 201 148

Služby

Podnikatelský záměr a rozpočet

Tento jeden z nejdůležitějších dokumentů na začátku podnikání může rozhodnout o tom, zda má smysl investovat do podnikatelského záměru a zda se vložené prostředky vrátí i s očekávaným ziskem. Podnikatelé, kteří se drželi jen svého podnikatelského snu později litovali, že si podnikatelský záměr a rozpočet předem nezpracovali. Doporučujeme jít touto chytrou cestou.

Odborné konzultace

V podnikatelské praxi je řada oblastí, které je lépe předem raději zkonzultovat s tím, kdo má potřebné znalosti a zkušenosti a za tím, co konzultant zájemci sdělí si může i stát. Pokoušet se řešit problém jen na základě rad poskytovaných bez záruky je v tomto případě spíše hazardem, než výhodou.

Zavedení evidencí

Součástí podnikatelských povinností je i vedení povinných evidencí a zpracování mnoha důležitých dokumentů, jejichž absence vyvolává zbytečné sankce. Evidence nejsou pro všechny stejné a proto je nejlépe se poradit a najít vhodnou formu zaručující prokazatelnost. Poradíme Vám, jak na to.

Controlling

Nepočítejte s tím, že všichni udělají hned vše tak, jak si to představujete. Aby se výsledek co nejvíce přiblížil představám firmy, je třeba zavést controlling. Nikoliv však tak, aby se lidé cítili být pronásledováni, ale tak, aby tento nástroj byl vnímán jako podpora k růstu pracovního výkonu. Controlling se nastavuje podle podmínek a možností.

Mystery shopping

Kontrolní nákupy neslouží k tomu, aby prodavajícího nachytaly při špatném pracovním výkonu, ale proto, aby se objevily nedostatky a ty se pak odstranily. Provádíme mystery shoppingy pomocí odborníků a zpracováváme analýzy chyb i návrhy na změny, které podpoří obchod. Mystery shoppeři u nás nejsou prodavačem odhaleni.

Dokumenty k GDPR, CSR a AML

Důležité směrnice, kterými podnikatel prokazuje splnění zákonných povinností zpracujeme přímo na Vaše podmínky a s Vaší spoluprací. Tím splníte jednak zákonné povinnosti a docílíte lepší ochrany Vašeho podnikání.

Compliance program

Trestní odpovědnost firem je stále vážnějším problémem. Ochrana proti protiprávním postupům některých lidí je tedy nutná a nanejvýš potřebná. Firma, která si sestaví svůj Compliance program je lépe chráněna proti excesům některých lidí, které jí mohou zkomplikovat existenci.

Zastupování

Při jednání s úřady je vhodné se nechat zastoupit odborníkem, který je schopen zabránit tomu, aby měl úřad k dispozici argumenty proti podnikateli. Někteří podnikatelé využívají zastupování i při obchodních jednáních a získávají tak výhodu lepší vyjednávací pozice

Analýzy

Ekonomika podnikání disponuje celou řadou dobrých nástrojů pro analýzu sloužící k rozhodování o dalším postupu. Můžete analyzovat hospodaření, účtování, stav bezpečného podnikání, ale i úroveň personální práce nebo třeba kvalitu ochrany a bezpečnosti práce. Dobrý manažer se bez kvalitní analýzy neobejde a jeho rozhodování připomíná věštění z křišťálové koule

Optimalizace výkonu a nákladů

Nehledejme v optimalizaci jen snahu o to, jak neplatit daň. V optimalizaci je třeba hledat efektivitu a přiměřenost. Levné produkty mají obvykle nízkou kvalitu a jejich využívání se pak prodražuje. Optimalizace spočívá v hledání toho, jak dosáhnout co nejlepšího efektu a pokud možno dlouhodobě. Například levné účtování vede k chybám a chyby vedou k doměrkům a sankcím. Na to je třeba při manažerském rozhodování vždy myslet.