Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Soft skills a diplomatické jednání ve firmě

Kde nepomáhají zbraně, tam pomáhá diplomacie. Umění měkkých dovedností a diplomatického jednání patří k nejsilnějším zbraním obchodu.

Asertivita

Schopnost ovládnout emoce a jednat systematicky není každému dána. Kdo jí nemá, musí jí nacvičovat. Asertivita se nedá získat pouhým školením. Je nutno jí dlouhodobě cvičit. Školení má za úkol pouze vysvětlit kroky a postupy k tomu, aby se člověk stal tím, kdo ovládá situaci

Komunikace

Téměř v každé pracovní i manažerské pozici je třeba zvládat komunikační dovednosti k tomu, aby bylo docíleno žádaného efektu. Ten kdo „mluví jak mu zobák narostl" je snadno zasažitelným cílem. Umíme vysvětlit, kdy a jak je třeba mluvit v různých situacích a kdy je výhodné mlčet

Diplomatické jednání

Diplomatické jednání je jedním z nejsilnějších nástrojů pro úspěšnou komunikaci. Řada různých variant diplomatického dosahování cílů vede k tomu, aby žádaného cíle bylo nejen dosaženo, ale i toho, že protistrana nabude dojem, že to tak vlastně sama chtěla. Umění diplomatického jednání vyžaduje silnou osobnost se schopností nenechat se unášet situací. Možná, že zjistíte, že i Vy na to máte a že ostatní přesvědčíte.

Soft skills ve firmě

Měkké dovednosti se učí na školách a informace o jejich použití mohou získat i ti, které tento důležitý předmět v rámci výuky minul. Alespoň na jednodenním kurzu.

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 15:10 15.11.2017


Kontaktujte nás