Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Start-up

Zkreslené představy o podnikání jsou hlavní příčinou neúspěchu některých začínajících podnikatelů. Neúspěchem končí i představa, že podnikání je cestou ke zbohatnutí. Ne každý si včas uvědomí, že s podnikáním opouští podnikatel pohodlí sociálního zabezpečení, které mu poskytuje zaměstnavatel, nebo stát. Ani účast v lákavých projektech Start-upů není vždy tou správnou cestou k úspěchu. Tak co s tím?

Radíme i pomáháme, někdy i včas odradíme

Pokud se na nás zájemce o podnikání obrací s tím, že by chtěl začít podnikat, nejprve ho pozorně vyslechneme. O jeho podnikání máme hned vážný zájem a snažíme se vžít do jeho představ. Občas se na něco zeptáme, například na to, zda má oporu a zázemí pro případ přechodného neúspěchu, nebo na to, jak si představuje získávání zákazníků a jejich udržení. Otázek je ale mnohem více. Když je obraz podnikání hotový, snažíme se přidat i prvky svých znalostí a zkušeností. To vše zapadá do kalkulace podnikatelského záměru, z níž musí vyjít kladné číslo, které umožní existenci podnikatele. V mnoha případech ale tomu tak není. Podnikatel často zapomíná kalkulovat s náklady, jimž se nevyhne.

Pravda o podnikání

Možná je pro někoho stresující představa, že úspěch i neúspěch v podnikání probíhá v sinusoidách, které nejsou pravidelné, ale existují a fungují. Proto by do podnikání neměli vstupovat ti, kteří neumějí vytvářet rezervy a pracovat s nimi, předvídat vývoj a hospodařit ve prospěch svého podniku a nikoliv ve prospěch své osoby. Podnikatel je dělníkem (po novu operátorem) svého podnikatelského záměru a musí umět činit všechny úkony, které s jeho podnikáním souvisejí. Proto je pro podnikání velmi důležité mít správné vlastnosti i schopnosti. Ty se sice mohou rozvíjet, ale pokud chybějí, je situace podnikatele o to složitější.

Historie a budoucnost

Podnikatelskou praxi lze vysledovat třeba až do období feudalismu. Lidé na našem území procházeli svou podnikatelskou praxí za jakýchkoliv pravidel a zákonů a dokázali vytvářet produkty ke spokojenosti svých zákazníků. Ti nejúspěšnější nehledali osobní prospěch a bohatství, ale chtěli přinést společnosti své myšlenky, produkty a nápady, často za osobních obětí. Síla komunistického hnutí se pokusila zničit nastavený hospodářský vývoj a na období jedné generace přerušila bohatou podnikatelskou historii. Nově nastupivší podnikatelské generace se sice potýká s absencí podnikatelských zkušeností, ale je schopna se znovu uchopit příležitosti a přinést nové produkty ve prospěch společnosti v níž žijí. Jak toho využijí a jak si to ubrání, to ukáže až budoucnost.

Kurz START

Náš jednodenní velmi cenově příznivý kurz START je vstupní branou do podnikání. Má za úkol odhalit, zda je nový podnikatel schopen zvládat nápor, který na něj podniktelská praxe klade a současně se snaží poradit, jak se vyrovnat s překážkami. Na tento kurz pak mohou navazovat další kurzy, které podnikatelskou praxi pomáhají dále rozvíjet. Ti které náš kurz START neodradí, jich rádi využívají.

Autor: J.Novotný Čas vydání: 12:29 06.11.2016


Kontaktujte nás