Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

STARTUJEME 2018

Podnikatelé se ocitli v situaci, v níž už žádnou shovívavost úřadů a institucí v tom, zda znají, či neznají pravidla očekávat nemohou. Podnikání totiž už dávno není alternativou k příjmům ze závislé práce, jak si někteří stále ještě myslí.

Zákony a Nařízení

Především Občanský zákoník od roku 2014 definuje občana jako svéprávnou osobu, odpovědnou za své jednání a výkon činnosti, k níž se dobrovolně hlásí s tím, že odbornost se od takové osoby může vyžadovat. Svou činnost tak mohou podnikatelé dále rozvíjet v dikci dalších zákonů, jakými jsou například Živnostenský zákon, zákon o obchodních korporacích, Zákoník práce a celá řada dalších norem usměrňujících podnikatelská pravidla. Hospodaření podnikatelů, které je základním předpokladem podnikatele pak upravují zase především daňové zákony, zákon o účetnictví ověnčen dalšími vyhláškami i účetními standardy. Dodržování pravidel je pak hlídáno zákony řešícími sankce za porušování. Počínaje zákonem o inspekci práce udělujícím pokuty za nedodržení pravidel souvisejících se zaměstnáváním lidí až po trestní zákon upravující kromě jiného i trestné činny hospodářské povahy. Máme ale i zákony upravující procesy, jak například Daňový řád, správní řád a další. Kromě toho jsou zákony a ¨vyhláškami upravovány i podmínky pro bezpečnost práce, ochranu životního prostředí a osobních údajů a podobně.

Připravenost na podnikání

Vstupovat do podnikatelského prostředí bez důsledné přípravy je značným rizikem. Podnikatel může být snadno obelstěn zkušenějšími partnery, může udělat několik fatálních chyb a může být dostižen některými institucemi a sankcionován za neplnění zákonných povinností. Znalost pravidel je pro podnikatele stejně důležitá jako pro sportovce znalost pravidel sportu, kterému se chce věnovat. Na podnikání se lze začít připravovat ve škole v rámci studia, samostatným zjišťováním, či účastí v některých k tomu zaměřených kurzech. K zahájení podnikání nestačí jen domněnky, či informace od jiných podnikatelů. Ne vždy platí pro jednu skupinu podnikatelů totéž, co pro jinou. Pravdou ale je, že v podnikatelském prostředí se i v této době pohybuje celá řada podnikatelů, kteří pravidla neznají, nerespektují je a spoléhají na to, že nebudou odhaleni. To také může dlouho vycházet. Garantovat to ale nelze.

Pomoc podnikateli

Pomoc podnikateli je jedním z mnoha projektů na podporu rozvoje podnikatelské praxe. Poskytuje cenné rady a všemi způsoby se snaží přispět k tomu, aby se podnikatelské prostředí u nás zkvalitňovalo na pevných základech kvalitních produktů a dobrých vztazích se zákazníky. I vy se můžete zapojit do projektu třeba jen tím, že budete čerpat potřebné informace, nebo sami přispějete svými zkušenostmi a radou. Projekt netvoří pevnou členskou základnu prostřednictvím členských příspěvků a lidé tedy přicházejí, odcházejí a zase se vrací. Projekt nemá jinou ambici, než posílit to dobré, co v našem prostředí je.

Autor: Jiří Novotný Čas vydání: 10:04 02.01.2018


Kontaktujte nás