Pomoc podnikateli
odborné poradenství
kurzy a semináře
tým odborníků z praxe
profesionalita a individuální přístup

Vedení pracovních porad

Pracovní porada je jedním z nejdůležitějších nástrojů pro řízení firmy. Pokud ale manažer poradu vést neumí, atává se porada tupým nástrojem a firmě spíše škodí

Svolání pracovní porady

Porady je nejlépe svolávat s jistou pravidelností. Je důležité, aby účastníci porady vnímali svou důležitost a aby kromě nových úkolů a hodnocení těch dříve uložených úkolů byl čas i na možnost vyjádřit se. Pokud na poradu přicházejí někteří účastníci jen pasivně přihlížet, tak firma ztrácí zbytečně výkon.

Vedení porady

Především manažer by se měl na poradu dobře připravit a vědět, co chce poradou docílit. Připraveni by měli být i účastníci. Rytmus porady vede její vedoucí. Neumožní rozvláčné povídání a vyžaduje aby jednotlivé body byly probírány co nejrychleji, ale s potřebnou důsledností

Zápis z porady

Proběhne-li porada bez zápisu, je to jako by nebyla. Zápis má své administrativní náležitosti, aby byl identifikovatelný a musí mít jasně i srozumitelně zaznamenány důležité body. Úkoly - komu, do kdy a následně kontrola plnění. Případné stížnosti lidí, že nevěděli, a nebyli informování, či instruováni pak kvalitní zápis z porady podepsaný účastníky snadno vyvrátí a obhájí i případná následná mzdová opatření těm, kteří úkoly neplní. Zkuste například tento kurz pro vedení pracovních porad

Autor: EKOTERN servis Čas vydání: 14:54 15.11.2017


Kontaktujte nás